Frequently asked questions

İMARLI ARAZİ Mİ, YOKSA İMARSIZ ARAZİ Mİ DAHA ÇOK KAZANDIRIR ?


Bu sorunun cevabı bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Ancak imarlı arazi değerini kazanmış arazidir. İmardan sonraki artışlar çevresine yapılan yatırımlar ve yoğunlaşma ile zaman içinde daha düşük oranlarda gerçekleşir. Fakat imarsız bir arazi eğer kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş veya imar planlamasına konu edilmiş bir bölgede ise fiyatları artan bir ivme ile yükselir. Bu artış son beş yılda giderek daha büyük hız kazanır ve imar planı yayınlanıncaya kadar artarak sürer. İmarın planının yayınlanması sonrasında ise ani bir yükseliş yaşar. Dolayısı ile doğru belirlenerek yatırım yapılan imarsız arazi reel bir yatırımdır ve yatırıma en hızlı değer kazandırılan yöntemlerin başında gelir. Beş yılda 5 ile 10 kat arasında artış yaşanabilir. Bu artışın önemli bir kısmının son 2 yılda yaşandığı gözlenmektedir.
MÜSTAKİL TAPULU BİR ARAZİ Mİ, YOKSA KOOPERATİF ORTAKLIĞI MI DAHA AVANTAJLIDIR ?


Kooperatif ortaklığı ile arazi sahibi olmak, müstakil tapulu küçük(10 dönümden az) bir arazi sahibi olmaya nazaran daha kazançlıdır. Nedenlerini şöyle sıralayabliriz:

  1. İmar planlarında, imar geçtikten sonra, kalan net imarlı arazi eğer 10 bin m² nin üzerinde ise plan notları gereğince emsal katsayısı %20-50 arasında artar. İmar sonrasında 10 bin m² kalması için ise 20-25 bin m² imarsız yer almış olmak gereklidir. Fakat çoğu kişi için bukadar büyük araziyi almak mümkün değildir. Kooperatifler ise dayanışma halinde bundan çok daha fazla yer alabilmekte ve bu haktan yararlanarak en az yüzde 20 emsal artışından yararlanabilmektedirler. Kooperatiften almak bu açıdan daha avantajlıdır.
  2. Emsal katsayısı avantajı bununla da sınırlı değildir. Kooperatifler sonuçta toplu konut üreten ve kamu yararını ön planda tutan tüzel kişilikler olduğu için, plan notları gereğince, ayrıca %10-30 daha ilave emsal katsayısı artışı da kullanabilmektedirler.
  3. 3P faktörü de kooperatifi tercih etmenin bir başka önemli nedenidir. Bir arazinin değerine değer katan çok önemli 3 parametrenin kısaca formülize edilmiş halidir 3P (3P = Plan Bütünlüğü + Proje Bütünlüğü + Peyzaj Bütünlüğü) Bir arazinin değer kazanması için ileride o araziye yapılacak olan konut projelerinin Plan-Proje-Peyzaj bütünlüğü içinde olması gerekir. Bu faktör kooperatiflerin büyük bir avantajıdır.

Dolayısıyla kooperatif ortağının yatırımı, daha başlangıçta emsal katsayısı artışı kazanmak suretiyle, aynı bölgede arazi yatırımı yapan ve kooperatif ortağı olmayan bireysel yatırımcılara göre, %30-80 arasında daha değerli hale gelmiş olmaktadır.
NEDEN BİR ARSA KOOPERATİFİNE ORTAK OLMALIYIZ ?


Tek başınıza aldığınız bir arsaya göre kooperatif üyesi olarak edindiğiniz bir arsa, imar geçtikten sonra kooperatif olmanın sağladığı avantajlar nedeniyle yüzde 30-80 arasında daha fazla kapalı alan (inşaat alanı) sağlamaktadır. Örnek verecek olursak; Emsal Katsayısı (imarlı bir arsaya yapılabilecek kapalı inşaat alanını belirleyen katsayı) 1.00 olan 1.000m² imarlı bir arsa (imar planlarında E=1.00 şeklinde gösterilir.) en fazla toplam 1.000m² kapalı inşaat alanı yapılabilir. Oysa kooperatif üyeleri avantajları sayesinde en kötü 1300 m² kapalı alan yapma hakkı kazanırlar. Böylece aynı miktarda araziye kooperatif olduğu takdirde çok daha fazla sayıda konut yapılabilir.

Ayrıca emsal katsayısı arttıkça arazinin değeri artacağından doğal olarak arazi de daha değerli olacaktır.
KOOPERATİF ARSASI KARŞILIĞINDA NASIL BEDELSİZ KONUT SAHİBİ OLUNUR ?


Konut yapı kooperatifleri ortaklarını iki şekilde konut sahibi yapmaktadırlar

  1. Arsa ve inşaat için gerekli parayı, ortaklarından belli bir ödeme planı dahilinde taksitler halinde toplayarak yapabilirler. Bu yolda, hem zamanla para toplandığı için iş uzamakta, hem para toplanırken ödemelerin bir kısmı aksadığı için maliyetleri şişirmekte, zahmetler çekilmekte ve yapıda da kalitesiz sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.
  2. İkinci yol, bir arazi satın alıp, imar geçince, müteahhide ya da yüklenici firmaya, arsasını kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile tahsis ederek yaptırmaktır.
    S.S. Evsafir Konut Yapı Kooperatifi ikinci yolu izlemeyi tercih ediyoruz. Arsa için ödenen bedel dışında İnşaat yapmak için herhangi bir aidat talep etmeyerek, sadece arazimizden imar geçmesi sonrasında ortaklarımızın paylarına düşen kapalı alan hakları doğrultusunda, konut veya konutlara sahip olmalarını sağlamayı planlamış bulunmaktayız.
KOOPERATİFİMİN ÜNVANINI NASIL VE NERDEN ÖĞRENEBİLİRİM ?


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi web sitesinden, kooperatifimizin kuruluş bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kooperatifimizin Ticaret Sicil Numarası 116507 olarak kayıtlıdır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesinde, kooperatife ortak olurken dikkat edilmesi ve araştırılması gereken hususlar ile ilgili detaylı bilgilendirme mevcuttur. Karar verme ve araştırma sürecinde bu hususları göz önünde bulundurmanız yeterli olacaktır.
NASIL ÜYE OLABİLİRİM?


Kooperatifimizin üye kayıtları dolmuş durumdadır. Şu anda Kooperatifimiz tarafından hisse satışları yapılmamaktadır.

Kooperatifimizden hisse almak isteyen kişiler, kooperatif merkezimize başvurarak hissesini devretmek isteyen üyelerimiz ile görüşerek hisse devir alabilirler. Bundan sonra, Yönetim Kurulu bir ortaklık senedi düzenler. Bu senette kişinin kaç numaralı kooperatif üyesi olarak kabul edildiği yazmak durumundadır.

Her ortaktan Nüfus Cüzdanı Örneği, ikametgah belgesi ve 2 vesikalık fotoğraf talep edilmektedir.
SAHİP OLDUĞUM HAKLAR VE PAYLAR NE İLE TEMSİL EDİLECEK, YASAL GÜVENCESİ VE GARANTİSİ NEDİR?


Kooperatif arazilerine ait tapular özel kişi veya kişiler adına değil, kooperatif tüzel kişiliği adına tanzim olunur. Her ortak sahip olduğu pay miktarınca tapulu kooperatif arazisinin gerçek sahiplerinden birisidir ve çerçevesi Kooperatifler Kanunuyla çizilmiş olan ortaklık hakları vardır. Buna göre ortaklık hakları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 18.Madde esasları dahilinde “Ortaklık Senedi” ile temsil olunur. Ortaklık pay senedi; kooperatifler kanunu ile yasal güvence altına alınmış, tapuda olan bütün bilgileri içeren hukuki bir belgedir.
AYRILMAK İSTEDİĞİMDE, ÖDEDİĞİM MİKTARIN TAMAMINI GERİ ALABİLİR MİYİM


Her ortağın ortaklıktan çıkma hakkı vardır. Kooperatif yönetimi; makul bir süre içerisinde, ortağın sahip olduğu pay senedini teslim alıp, yatırdığı bedeli iade ederek talebini yerine getirmeye yardımcı olacaktır.

Bu yoldan daha kısa olan yol, bir başka kişiye üyeliğin tüm haklarıyla birlikte devri yöntemidir.
PAYIMI DEVRETMEK İSTERSEM NELER YAPMAM GEREKİR?


Ortaklar; payını devredeceği kişileri kendileri bulabileceği gibi, kooperatif yönetimine başvurup, bu konuda destek ve yardım da talep edebilirler. Kooperatif yönetimi, payını devretmek isteyen ortağına, güncel fiyatları bildirmek suretiyle, payın gerçek değerinden ve karlı bir şekilde devredilmesini sağlayacaktır. Yeni katılmak isteyen ortaklarla, payını devretmek isteyen ortakları karşı karşıya getirmek suretiyle de, herkesin ihtiyacının en kısa sürede gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
AYLIK AİDAT TOPLANACAK MI, TOPLANACAKSA MİKTARI NE OLACAK?


Projemiz arsaları için aylık aidat toplanmayacaktır. Ancak Kooperatif yönetim giderleri için Aylık 30 TL. aidat toplanmasına Genel Kurulda karar verilmiştir.